Close
mersin-zeka-testi
mersin-zeka-testi

WISC-R Zeka Testi

Zeka testi, çocuk psikologu, oyun terapisi ,çocuk psikoterapisi, Mersinde zeka testi nerede yapılır? Wisc-r Zeka Testi Uygulama

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 6- 16 yaş aralığında olan çocuk ve ergenlerin zihinsel performanslarını ölçmek için kullanılan bireysel zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır.

Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü puanı elde edilir. Türkiye’ de standardizasyonu ve geçerliliği olan tek yasal zeka testidir. WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de yardımcı olmaktadır.

Ortalama olarak 1-1.5 saat süren uygulama süresi bazı çocuklarda 2 saate kadar uzayabilmektedir.

WISC-R, sadece bu testin özel eğitimini almış psikologlar tarafından uygulanabilmektedir. 6-16 yaş grubu bireylerin zihinsel seviyesini belirler ve net bir IQ puanı verir.

WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır. Aç olmamak, yorgun olmamak, uykusunu almış olmak, hasta olmamak, ilaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak…vb. gibi testin standardizasyonunu etkileyecek tüm bu koşulların stabilizasyonunun sağlanmış olması gerekir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde testör tarafından yapılır.

WISC-R, sadece problem gözlemlenen durumlarda değil, çocuğunuzun, yaşına göre nasıl geliştiğini öğrenmek, zeka seviye aralığını saptamak ve sonuçlara uygun akademik/iş hayatı planlaması yapılması konusunda fayda sağlayacaktır.

WISC-R zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısını koymamıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC-R zeka testinin kullanılabileceği psikolojik durumlar:

 • Öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli ve/veya disgrafi gibi bozuklukların var olup olmadığı)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Akademik başarısızlık (ders başarısızlığı)
 • Algılama güçlüğü
 • Okula uyum güçlükleri
 • İçe kapanıklık, sosyal kaygılar
 • Okul fobisi
 • Özgüven eksikliği
 • İletişim güçlükleri
 • Sınav kaygısı
 • Enürezis(idrarını altına kaçırma)-enkoprezis (dışkısını altına kaçırma)
 • Saldırganlık, inatçılık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma… gibi sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-R Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden yararlanılmaktadır.

 Denver II Gelişimsel Zeka Testi

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor, kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir. Denver II testi çocuğun belli alanlarda kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliliği olan bir testtir.

Merkezimizde Denver II testi uygulaması, bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Test; gelişim basamaklarının ölçülmesini hedeflemekte olup 10 ile 15 dakika kadar sürmektedir. Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, tek başına zeka testi değildir.

Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel problemleri, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır. Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir ve daha önce test tekrarı yapılmamalıdır. Uygulama esnasında; çocukla birlikte anne ve babası veya ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir. Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

Uygulama Alanları

Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla;

1. Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde) tanı koymak,

2. Riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde,

3. Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip etmek amacıyla,

4. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda,

5. Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda,

6. Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa,

7. Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyorsa,

8. Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa,

Denver II testi uygulanmaktadır.

Wais ( Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)

16 yaş üzerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 5 sözel, 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşmaktadır.

Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Cattel 2A Zeka Testi

7 yaş 6 ay ve 12 yaş arası çocuklara uygulanan zeka- performans testidir. Zekanın soyut alanındaki işlevini saptamaktadır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

Cattel 3A Zeka Testi

 

 Porteus Labirent Zeka Testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

Translate »