Close

MMPI(Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri; kişinin kişilik özelliklerini ve herhangi bir pskolojik sorununu olup olmadığını saptamada kullanılmaktadır.

Bu test kişilik özelliklerini belirlemede kullanılan kişilik envanteri ve kişilik analiz testi olarak geliştirilmiş bir psikolojik test olma özelliğine sahiptir.

Merkezimizde MMPI testi uygulayıcısı sertifikasına sahip uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Rorschach Kişilik Testi (Yetişkin)

Mürekkep lekesi testi olarak da bilinmektedir. Bireyin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek amaçlı uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Wais ( Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)

16 yaş üzerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 5 sözel, 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

SCL  90-R

Scl 90-R ruhsal belirtiler tarama testidir. 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel  ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir.

Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır.

9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

Beck Depresyon Envateri

15 yaş üzeri ergen ve yetişkinlerde uygulanmaktadır. Depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tespitinde yardımcı olmaktadır.

D2 Dikkat Testi

Seçici dikkati, psikomotor hızı (algıladığını harekete dönüştürme, kavrama hızını) ölçüm amaçlı uygulanır. 9 -60 yaş aralığına uygulanmaktadır.

Beiner Cümle Tamamlama Testi ( Yetişkin)

Bireyin ‘’kişilik yapısını’’ belirlemek için kullanılmaktadır.

Eysenck Kişilik Envanteri

16 yaş ve üzerine uygulanabilen bireysel ve grup olarak uygulanma imkanı bulunan bir testtir. Bu test kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar.

DISC Kişilik Envanteri

Merkezimizde uzmanlarımız tarafından uygulanan ‘’DISC Kişilik Envanteri’’ aday ve çalışanların karakteristik özelliklerini ve temel yetkinliklerinin değerlendirmesi için kullanılan en yaygın kişilik değerlendirme aracıdır.

Bilimsel bir yöntemle kişinin öne çıkardığı davranış özellikleri, duygu ve düşüncelerini analiz etmede yardımcı olur.

 

KEİRSEY Kişilik Envanteri

10 sorudan oluşan kişilik testi,meslek seçimi,meslek adaptasyonu ve danışan yönlendirme alanlarında kullanılmaya yönelik geliştirilmiştir.

 

MBTI Kişilik Envanteri

68 sorudan oluşan test,karakter özelliklerinin belirlenmesinde,karaktere yönelik meslek seçim yönlendirmesinde kullanılacak kişilik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

NLP Kişilik Envanteri

15 sorudan oluşan test,kişilik renklerine göre karakter analizi yapılmasını sağlamaktadır.Renklere uygun meslek yönlendirme ve yerleştirme yapılmasını sağlamaktadır.

Translate »