Close
mersin psikolog

 Psikolog ve Psikiyatri Arasındaki Fark

Çoğu zaman danışanlar problemleri ile başa çıkmak için yardım alınacak doğru kişinin ‘kim’ olduğundan emin olamazlar. Böyle zamanlarda akıllarda genellikle aynı soru belirir ”Yardım alacağım kişi psikolog mu yoksa psikiyatrist mi olmalı?”.

 Tedavinin uygun ve başarılı şekilde ilerlemesi için bu iki meslek grubu arasındaki farklılık ve benzerlikleri bilmek önemlidir. Çünkü tedavi planı danışanın sorununa ve bu sorunun teşhisine göre belirlenecektir.

 Psikologlar ve psikiyatristler arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmek için öncelikle aldıkları eğitimin türü açıklığa kavuşturulmalıdır.

 Psikologlar üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesinde 4 yıllık Psikoloji Bölümünü tamamlar ve mezun olurlar. Psikiyatristler ise üniversitelerin 6 yıllık Tıp Fakültesinden mezun olup daha sonra 4 yıllık psikiyatri uzmanlıklarını tamamlarlar.

mersin psikolog

 Bununla birlikte psikologlar ve psikiyatristler arasındaki en belirgin farklardan birisi de uygulanan tedavinin yapısından kaynaklanmaktadır. Her iki ruh sağlığı alanı iç içe olmasına ve insanların mental sağlığının iyileşmesine odaklanmalarına rağmen tedavide farklılıklar olabilmektedir.

 Psikiyatristler tıp eğitimini tamamladıkları için reçete yazma yetkisine sahiptirler ve danışanlarına ilaç yazabilirler. Bununla birlikte tedavileri daha medikal ağırlıklı olup bireyin biyolojik durumuna odaklanırlar. Yani tedaviyi belirlerken nörokimyasalların işleyişine göre bir plan çizerler ve genellikle ilaç yönelimli bir tedavi sonucu elde edilir.

 Psikologlar ise genellikle psikoterapi odaklı bir yaklaşımı benimseyerek bireylerin duygu, davranış ve düşüncelerine odaklanırlar. Kişilerin var olan problemlerini iyileştirmek ve daha iyi bir konuma getirmek için çoğunlukla konuşma odaklı ve süreklilik sağlayan terapi biçimini uygularlar. Burada amaç bireyin iyi oluş halini ve bunun devamlılığını sağlamaktır.

 Bu tedaviler bireysel olacağı gibi grup terapileri şeklinde olabilmektedir. Konuşma terapisi dışında psikodrama gibi drama odaklı terapilerde uygulanabilmektedir. Tüm bunlar danışanının biricikliğine göre belirlenir. Yani her danışanın bireysel farklılığı göz önüne alınarak ona en uygun terapi yöntemi belirlenir ve uygulanır.

mersin psikolog

 Bu farklılıklara rağmen psikolog ve psikiyatristlerin birlikte çalıştığı birçok durum da mevcuttur. Çoğu zaman psikiyatristler psikologlara ve psikologlarda psikiyatristlere yönlendirme yapabilirler.

 Özellikle sosyal fobi gibi bazı anksiyete bozukluklarında ilaç tedavisi ve terapinin birlikte ilerlemesi iyileşme açısından en güçlü sonucu vermektedir.

Tek başına ilaç tedavisi nüks ve bağımlılık gibi nedenler ile her zaman yeterli olmayabilmekte ve riskli olabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda psikoterapiye ek olarak, nörokimyasal etkenlerden dolayı, ilaç desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

 Birey, kendisine en uygun tedaviyi bulmak için bu iki meslek grubu arasındaki benzerlik ve farklılıklardan haberdar olmalıdır.