Close

 

PSİKOLOJİK AÇIDAN OYUN NEDİR?

Çocukların dünyasına girmek için öncelikle onların dilini çözümlememiz gerekir. Oyun çocukların dilidir. Oyuncaklar ise çocuklar tarafından kelimeler gibi kullanılır. Oyun, öğrenme süreçleri açısından bakıldığında doğal bir besin kaynağı, psikolojik açıdan bakıldığında doğal bir iletişim aracıdır. Yalnız terapi sadece sözel ifadelerle sınırlandırılamaz, oyun çocuğun dört gelişim alanını (fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal) desteklerken, psikolojik iyi olma sürecinde çocukların kendilerini en kolay ve rahat ifade etmelerine aracılık eder.

Oyun; düşünce ve duyguları ifade etmede, ilişkileri keşfetmede, deneyimlerini anlatmakta, istekleri açıklamada ve baş etme stratejileri geliştirmede gelişimsel yanıt veren araçlar sağlar. Çocuklar için deneyimlerini ve duygularını canlandırmak, katılım gösterebilecekleri en doğal, en dinamik ve kendini tedavi edebilen bir süreçtir.

oyun-terapisi

Oyun terapisi nedir?

Oyun terapisi ; hayatın şartlarına uyumda güçlük çeken 3 ve 12 yaş arasındaki çocuklar için etkili tedavi yöntemidir. Yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur.Çocuklar, yaşadıkları sorunların çoğunu yetişkinlerle ve hatta arkadaşlarıyla paylaşmak yerine içlerine atarlar. Sorunlarını belli edemeyecek kadar çok korktuklarından ya da kendilerini sıkıntıya sokan şeyin ne olduğunu bilmediklerinden bu duyguların içine sıkışıp kalırlar ve iletişim kurmada, duygularını dışa vurmada sorun yaşarlar.Ebeveynler sorunun ne olduğunu sorduğunda çoğu zaman yanıt “ hiçbir şey” ya da “bilmiyorum” dur..
Oyun terapisi çocuğa kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak kendilerini hem fiziksel hem de sözel ifade edebilmelerine yardımcı olur.

cocuk-terapisi

Oyun terapisi çocukların ihtiyaçlarında fiziksel olarak aktif olmasını sağlar. Oyunda çocuklar deşarj olurlar, hayatın görevlerine hazırlanırlar, zor hedefleri başarırlar, engelleri aşarlar. Fiziksel iletişim kurar, ihtiyaçlarını tamamlamak için iş başına geçer, sosyal yönden kabullenmek için agresif davranır ve diğerleriyle nasıl geçineceğini öğrenir.

Oyun, çocukların hayal dizginlerini serbest bırakmasına kültürlerinin tuzaklarını öğrenmede ve becerilerini geliştirmede yardımcı olur. Çocuklar oynarken kişiliklerindeki bireyselliği ifade ederler ve kişilikleriyle birleşebilen iç kaynaklarını çizerler.
Oyun ve oyuncak terapist ile çocuk arasında ilişki kurmaya yarayan terapötik bir süreç oluşturarak çocuğun iyileşme sürecine yardımcı olur.

Oyun terapisinde çocuklar, oyuncakları söyleyemedikleri şeyleri söylemek için ve sözlü azar işittiklerinden dolayı oluşan duygularını ifade etmek için kullanabilirler.

Oyun terapisinin çocuğa en temel kazanımları;
Oyun aracılığıyla çocuğun kendi yapılandırabileceği güvenli ortamı sağlayarak, onun için bilinmeyen, risk teşkil eden, kaygı uyandıran durumların yaşantılanması ve iyileşme süreci için gerekli ideal ortamı sağlamak,
-Acı veren duygusal sorunlarla baş etmeyi sağlamak,
– Yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,
-Kendisi hakkında olumlu duygu ve düşünceler geliştirmesini sağlamak,

Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak
-Olumsuz sonuçlara yol açan davranışların değişimini sağlamak,
– Sınırlılık ve güçlülüklerini öğrenme,
– Duygusal gelişim ve pozitif zihin sağlığı için kontrol ve denge hissi ve algısının sağlanması,
-İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır yada bu ilişkileri arttırmayı sağlamak,
– Yerinde ve uygun davranmanın önemini kazanmak,
– Dış dünyada (okul,ev vs.) rahat ve uyumlu kalmayı sağlamaktır.

oyun-terapisi

Hangi durumlarda oyun terapisi kullanılabilir?

– Depresyon
– Kayıp ve yas
– Kardeş kıskançlığı,
– Beslenme sorunları,
– Uyku sorunları,
– Sosyal uyum problemleri, arkadaş edinmekte güçlük,
– Konuşma güçlükleri, seçici mutizm (konuşamama)
– Enürezis (alt ıslatma) ve enkoprezis (dışkı kaçırma) problemleri,
– Korku ve kaygı,
– İstismar ve ihmal,
– Saldırganlık ve karşıt gelme davranışları,
– Dikkat Eksikliği Bozukluğu tanısında,
– Çok fazla kaza ya da hastalık yaşama,
– Bağlanma güçlükleri,
Ebeveyn ayrılıkları ve boşanma süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanılır.

oyun-terapi

Oyun Terapisi İle Çocukla Evde Oynamanın Farkı Nedir?

Oyun terapisti oyun odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukla terapötik ilişki kurarak iyileştirme sağlamak üzere eğitim almıştır. Odada buluna her materyalin, her hareketin farklı bir anlamı vardır.
Oyun terapisi, oyun ile aynı şey demek değildir. Oyun terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği reaksiyonları ortaya dökmesine imkan verir. Eğitimli bir oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve kontrol hissini veya zor durumların farkına varılabilmesine uygun ortam sağlar.

Oyun terapisi nasıl ilerler?

Oyun terapisinde ilk seans karşılıklı bilgi aktarımı için terapist ve aile arasında gerçekleştirilir. Her görüşme 45 dakikadır. Aile görüşmelerinden sonraki ilk 5 gün arka arkaya aynı saatte yapılan seanslardan sonra aile ile bir görüşme yapılır ve ardından çocukta istenilen davranış değişikliği gözlemlenene kadar haftada 2 defa seanslar devam eder.Başlangıçta haftalık planlanan seanslar ilerleyen aşamalarda haftada bir, iki haftada bir, ayda bir, 3 ayda bir gibi yapılandırılabilir.
Seansların ne kadar süreceği problemden probleme değişim göstermektedir. Terapi sürecinin ne zaman sonlandıralacağına terapist ile ebeveynler ortak karar verir. Vedalaşmadan önce son bir kapanış seansının yapılması çocuğun güvenini zedelememek açısından önemlidir.
Oyun odasındaki her materyalin ve her hareketin farklı bir anlamı vardır. Bunun için de terapinin bu alanda özel eğitim ve süpervizyon almış terapistlerce yürütülmesi gerekir.

Mersin oyun terapisi alanında hizmet veren Psikofit Beslenme Diyet ve Psikoterapi merkezi olarak oyun terapisi uygulayan alanında uzman 4 psikolog ile hizmet vermekteyiz.

Translate »