Close
mersinpsikolog

Günümüzde psikologların görevlerinin tam olarak ne olduğu, kişilere profesyonel olarak nasıl yardım ettikleri, mesleklerinin tanımı ve kimlerin psikoloğa gitmesi gerektiği konusunda birçok yaygın inanış söz konusudur. Peki gerçekte psikolog kimdir, ne iş yapar ve kimler psikoloğa gitmelidir?

 

PSİKOLOG KİMDİR?  

Psikologlar, bireylerin bilişsel, duygusal, sosyal yaşamlarını ve davranışlarını gözleyen, değerlendiren ve kişiye uygun tedavi yöntemini belirleyip uygulayan ruh bilimcilerdir.

PSİKOLOG NE İŞ YAPAR?

Psikologlar ruh sağlığı alanında değerlendirme, tanı ve tedavi sürecinde aktif rol oynarlar.

İnsan davranışlarını ve bireylerin ruh sağlığını incelerler.

Psikologlar bireyleri yargılamaz, eleştirmez; din, dil ve ırk farkı gözetmezler.

Danışanların psikoloğa anlattıkları sadece danışan-psikolog arasında kalır ve psikolog bu paylaşımı başkasına anlatmaz. Böylece güven temelli bir ilişki kurulur.

mersinpsikolog

Peki psikologlar tam olarak ne yaparlar?

Psikologlar, yaşamlarında kısa ya da uzun süreli (kronik) sıkıntı yaşayan ve bu sıkıntı ve zorluklarla başa çıkmakta zorlanan danışanlara terapi seansları ile bu sorunları atlatmaları ve tedavi için yardımcı olurlar.

Psikologlar danışanların aktardıkları problemleri dinlerler ve kişinin bireysel ve çevresel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ona en uygun tedavini yöntemi belirler ve uygularlar.

Psikologlar terapinin bir parçası olarak ya da talep edildiğinde (doktor, psikiyatr, öğretmen vb. tarafından) kişilik testleri, nörolojik testler, zeka testleri gibi birçok test uygulama ve yorumlama yetkisine sahiptirler.

Psikologlar; uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, somatoform bozukluklar, cinsel bozukluklar, kişilik bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok konuda tedavi uygularlar.

Her birey farklı olduğu için psikolog, kişiye özgü psikoterapi yapar.

Psikologlar danışanları ile belirli bir terapi çerçevesi etrafında görüşürler. Yapılacak olan bu terapi seansının saati, yeri, ücreti önceden belirlidir ve kurallar çerçevesinde ilerler.

Bu kurallara göre psikolog, danışanların arkadaşı değildir. Yani terapi seansları dışında danışanlarla dışarıda görüşmez.

Bireysel terapiler dışında, psikologlar uygun gördükleri zamanlarda, grup terapileri de uygularlar.

Psikologlar ilaç yazma yetkisine sahip değillerdir, ancak danışana bir psikiyatrist ile görüşerek uygun ilacı almaları tavsiye edebilirler.

Psikologlar özel kliniklerde, özel ve devlet hastanelerinde, ceza evlerinde, okullarda, laboratuvarlarda, şirketlerle dolayısı ile insanın olduğu birçok yerde çalışabilirler.

mersinpsikolog

KİMLER PSİKOLOGA GİTMELİDİR?

  •  Yaşadığı sıkıntı ve problemlerin günlük hayattaki işlevselliğine engel olduğunu düşünen,
  •  Bir konuşma ihtiyacı içerisinde tedavi arayışında olan,
  •  Yaşamdaki stres verici olaylar ile başa çıkmakta zorlanan,
  •  Bu sorunlar hem kişinin özel hayatına hem çevresine zarar vermeye başladığında ve kişi artık daha fazla bu sorunlar baş edemeyeceğini düşündüğünde,
  •  Kişi hayatında yer eden olayları düşünmeden duramadığı, zihnini sürekli bu olaylar ile meşgul ettiği ve bundan kaygı duyduğu durumlarda,
  •  Bir travma ve/veya yaşanan acı verici deneyimler sonrasında,
  •  Fizyolojik bir sebebe bağlı olarak açıklanamayan ve stresin neden olduğu düşünülen baş ağrısı, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklem ağrıları vb. durumlarda,
  •  Kişi günlük yaşam içerisinde işe, okula gitme; her zamanki yaptığı aktiviteleri yapma vb. durumlarda sıkıntı çektiğinde ve çaresiz hissettiğinde,
  •  Bireyin aile ve arkadaşları gibi yakın çevresindeki insanlarla olan ilişkilerinde güçlükler yaşandığında psikologlardan yardım almalıdırlar.

Psikologlar hem normal hem anormal ruhsal durumlarla çalıştıkları için hayatın getirdiği zorluklar ile başa çıkma konusunda problem yaşayan birçok kişi uzmanlara danışmaktadır.

Translate »