Close
Yetişkin Terapisi

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapisi danışan ile psikolog/psikoterapist arasında yapılan bireysel görüşmelerden oluşan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde psikolog bireyin problemlerini çözümleyebilmesi için destekleyici bir rol alan, profesyonel bakış açısı ile bireyin kendi olumlu ve olumsuz yönleri konusunda farkındalık kazandıran roldedir.

BİREYSEL TERAPİ HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

Bireysel Terapi; günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlarla başa çıkma becerisi edinme,kendisine dair farkındalık kazanma,problem çözme yeteneğini geliştirme gibi amaçlarla yapılabilir.

Herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayan herkese çevresine yönelik motivasyonunun artması için uygulanabilir.

Bunun dışında,geçmişinde herhangi bir ruh sağlığı sorunu olan veya halen devam etmekte olanlar yararlanabilir.

Bununla birlikte ilaç tedavisi gören,rahatsızlığı yüzünden çevreye uyum sağlamakta zorluk yaşayan insanlar da yetişkin terapiden yararlanabilir.

Kişiyi çok yönlü ele alan yetişkin terapisi,terapilerin gelişimsel dönemlere göre ayrılması nedeniyle yetişkin evresinde yaşanılan problemleri ve buna bağlı oluşabilecek rahatsızları inceler.

Aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birinin yaşanması durumunda yetişkin terapisine başvurabilir.

BİREYSEL TERAPİ NASIL UYGULANIR?

Danışan ve psikoterapist arasında yapılan görüşme, seanslardan oluşur.

Seansların sayısı terapi hedefine ulaşılana kadar devam eder.Ancak kişinin yaşadığı problemlerin şiddeti veya yaşanılan rahatsızlığın derecesi bulunur.

Uygulanan terapi çeşidi,danışan ve danışman arasındaki uyum sağlanır. Danışanın direnci,mali durum gibi bir çok faktör nedeniyle değişebilir.

Danışan ve terapist ilişkisi ve seansların devamlılığını sağlayacak en önemli aşama ilk görüşmedir.

İlk görüşmede terapist,psikoterapi süreci hakkında bilgilendirme yapar.

Danışana uygun terapi hedefleri belirlenir ve yol haritası çizilir.Uyum sağlandığı ve şartlar kabul edildiği takdirde diğer seanslara devam edilir.

Bu seanslarda kişiyi psikoterapi hizmeti almaya iten nedenler üzerine konuşulur.Terapi süreci böylelikle başlamış olur.

Terapi boyunca danışanın kendini açması sağlanarak problemin nereden doğduğu,nasıl aşamalar kaydedilebileceği,problemin ortadan kalkması için hangi yönlendirmeler yapılacağı kararı verilir.

Her seansın kendi içinde de aşamaları vardır.Terapistin yönlendirmesi eşliğinde uygulamalar yapılır.Yapılan uygulamalar sonrası alınan geri bildirimlerle terapi hedefine yönelik ilerleme gözden geçirilmiş olur.

Danışanın iyileşme göstermesiyle beraber son seans bildirimi önceden terapist tarafından bilgilendirilir.

Son seansta terapist, edinilmiş psikolojik kaynaklar,bulguların tekrar etmesi durumunda alınabilecek önlemler alınır.

Yeni hedef belirleme gibi yönlendirmeleri uygulayarak terapinin sağlıklı bir şekilde sona ermesini sağlamış olur.

Mersin bireysel terapi alanında uzman psikologlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Bireysel Terapi Uygulama Alanları