Close
cocuk-ergen-testleri
cocuk-ergen-testleri

MERSİN ÇOCUK-ERGEN TESTLERİ

WISC-R Zeka Testi

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 6- 16 yaş aralığında olan çocuk ve ergenlerin zihinsel performanslarını ölçmek için kullanılan bireysel zeka testidir.

Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır.

Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü puanı elde edilir.

Türkiye’ de standardizasyonu ve geçerliliği olan tek yasal zeka testidir. WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yordama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de yardımcı olmaktadır.

Ortalama olarak 1-1.5 saat süren uygulama süresi bazı çocuklarda 2 saate kadar uzayabilmektedir.

WISC-R, sadece bu testin özel eğitimini almış psikologlar tarafından uygulanabilmektedir. 6-16 yaş grubu bireylerin zihinsel seviyesini belirler ve net bir IQ puanı verir.

WISC-R zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır. Aç olmamak, yorgun olmamak, uykusunu almış olmak, hasta olmamak, ilaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak…vb. gibi testin standardizasyonunu etkileyecek tüm bu koşulların stabilizasyonunun sağlanmış olması gerekir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde testör tarafından yapılır.

WISC-R, sadece problem gözlemlenen durumlarda değil, çocuğunuzun, yaşına göre nasıl geliştiğini öğrenmek, zeka seviye aralığını saptamak ve sonuçlara uygun akademik/iş hayatı planlaması yapılması konusunda fayda sağlayacaktır.

WISC-R zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısını koymamıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC-R zeka testinin kullanılabileceği psikolojik durumlar:

 • Öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli ve/veya disgrafi gibi bozuklukların var olup olmadığı)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Akademik başarısızlık (ders başarısızlığı)
 • Algılama güçlüğü
 • Okula uyum güçlükleri
 • İçe kapanıklık, sosyal kaygılar
 • Okul fobisi
 • Özgüven eksikliği
 • İletişim güçlükleri
 • Sınav kaygısı
 • Enürezis(idrarını altına kaçırma)-enkoprezis (dışkısını altına kaçırma)
 • Saldırganlık, inatçılık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma… gibi sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-R Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden yararlanılmaktadır.

Denver II Gelişimsel Zeka Testi

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor, kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir.

Denver II testi çocuğun belli alanlarda kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliliği olan bir testtir.

Merkezimizde Denver II testi uygulaması, bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Test; gelişim basamaklarının ölçülmesini hedeflemekte olup 10 ile 15 dakika kadar sürmektedir. Denver II testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, tek başına zeka testi değildir.

Çocuk ve bebeklerde gelişimsel basamakların herhangi birinde veya birden fazla gelişim basamağında belirti göstermeyen gelişimsel problemleri, gelişim geriliği gösteren durumlarda tanı koymak için uygulanmaktadır.

Test bir çocuğa uygulandıktan 6 ay sonra tekrar uygulanabilmektedir ve daha önce test tekrarı yapılmamalıdır. Uygulama esnasında; çocukla birlikte anne ve babası veya ebeveynlerinden en az birisinin yanında olması gerekmektedir.

Denver II testi gelişim geriliği gösteren, özel eğitim alması gereken çocukların erken dönemde saptanması veya klinik değerlendirmelerde tanı alması için uygulanmaktadır.

Denver 2 Testi Uygulama Alanları

Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla;

 1.  Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde) tanı koymak,
 2. Riskli gebelik geçiren anne adaylarının (madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği) bebeklerinde,
 3.  Sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip etmek amacıyla,
 4.  Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda,
 5.  Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda,
 6.  Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa,
 7.  Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyorsa,
 8.  Yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa,

Denver II testi uygulanmaktadır.

Cattel 2A Zeka Testi

7 yaş 6 ay ve 12 yaş arası çocuklara uygulanan zeka- performans testidir. Zekanın soyut alanındaki işlevini saptamaktadır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

Cattel 3A Zeka Testi

14 yaş ve üstü bireylere uygulanan zeka-performans testidir.

Porteus Labirent Zeka Testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Rorschach Testi (çocuk)

Rorschach Testi; çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanmakta, kişiliğin dinamikleri ve duyguların yansımaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Ruhsal yapıya bütünsel bir bakış verir.

Rorschach Testi sadece teşhis amaçlı değil bilinç dışı süreçleri de analiz etmemizi sağlar.

Kişinin davranışları ve ruhsal yapısı ne derece kendi yaş dönemine uygun, kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir.

AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır.

Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Çevre koşullarının bebek ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebileceği göz önüne alınarak envanterin gelişimsel gecikme riski taşıyabilecek alt sosyo-ekonomik düzey çocuklarına uygun olarak geliştirilmesine dikkat edilmiştir.

AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu şekilde uygulama, annelere gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

Bu envanter, anneler dışında babalar, bakıcılar ve öğretmenler tarafından da yanıtlanabilir.

Ancak, okul veya kurumlarda uygulandığında bilgi veren kişinin çocukla olan ilişkisinin niteliğinin bilinmesi önemlidir.

CAT ( Çocuklarda Tematik Algı Testi)

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamakta.

Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi

7-14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğun gördüğü nesneyi hafızasında tutup psikomotor olarak ne kadar davranışa dönüştürdüğünü ölçüm amaçlı kullanılmaktadır.

 Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algılama problemi genellikle 4-8 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.

Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak. sürmektedir.Bir kalem-kağıt testi olup görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirilir. 1-El-göz koordinasyonu 2-Şekil-zemin ayrımı 3-Şekil sabitliği(değişmezliği) 4-Mekan-konum algısı 5-Mekan ilişkilerinin algısı

Gessel Gelişim Figürleri Testi

3-7 yaş arası çocuklarda psikomotor koordinasyon,ince motor davranışları, algılama ve hafızada sıkıntı oluşturan durumların tespitinde uygulanır.

 D2 Dikkat Testi

Seçici dikkati, psikomotor hızı (algıladığını harekete dönüştürme, kavrama hızını) ölçüm amaçlı uygulanır. 9 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.

Burdon Dikkat Testi

İlkokul, ortaokul, lise düzeylerindeki bireylerin dikkat gücünü ölçme amaçlı uygulanmaktadır.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.

Farklı olan resmi bulma testi olan ölçme testi, dikkat ölçümü için tek başına yeterli bulunmamakla birlikte dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Testi uygulayacak uzmanımızın çocuğun daha önce tanıyor olması ve test odasını daha önce görmesi önemlidir.

Peabody Resim-Kelime Testi

3-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Çocuğun alıcı dil yaşı testi uygulayan uzmanımız tarafından değerlendirilerek; çocuğun konuşup konuşmaması değil bilip, algılayıp, algılamaması değerlendirilir.

Goodenough-Harris Adam Çizme Testi (AÇT)

4-17 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Çocuğun zihinsel sürecinin yaş ve cinsiyete bağlı olarak düzeyini belirleme amaçlı kullanılır. ( Algı, hafıza, konsantrasyon, motivasyon, duygu tespiti amaçlıdır.)

Draw A Person Testi

3 yaş ve üzerine uygulanan kişilik analizi için kullanılan bir testtir. Bir İnsan Çiz (Draw A Person) Testi klinik amaçlı olarak sıklıkla uygulanan projektif bir yöntemdir. Çocuklar için resim yapmanın eğlenceli bir etkinlik olması ve iletişimi kolaylaştırması, sözel olarak ifade edilemeyen duygu ve düşüncelere ilişkin bilgi elde edilmesi bakımından sıklıkla uygulanan bir testtir.

Louisa Duss Psikonalitik Hikayeler Testi

5-18 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Psikoanalitik olarak algı, kişilik bölünmesi, savunma mekanizmaları, ödipal dönem kişilik kırılmaları gibi tespitleri elde etmek amaçlı kullanılır.

Beiner Cümle Tamamlama Testi

Hem çocuk hem yetişkinlerle uygulanmaktadır. Bireyin ‘’kişilik yapısını’’ belirlemek için kullanılmaktadır.

Beck Depresyon Envanteri

15 yaş üzeri ergen ve yetişkinlerde uygulanmaktadır. Depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tespitinde yardımcı olmaktadır.

Translate »