Close
Postpartum Depresyon

Postpartum Depresyonun Emzirme İle İlişkisi

Anneliğin ilk günlerinde ortaya çıkan olumsuz ruhsal durumun anne ve bebek arasında ki ilişkide etkili olduğu, bebeğin beslenme şeklinin annenin depresyon düzeyi üzerinde etkin rol oynadığı görülmüştür.  Kadınlar bu sürecin mutlu geçmesi gerektiğine inandıkları için, mutsuz hissetiklerinde kendilerini suçlayıp, depresyon belirtilerinin gizlenmesi sık görülmektedir ve bu durum postpartum depresyonun teşhis konulmasını zorlaştırmaktadır. ( Erdem, Bucaktepe, 2012)

Annelik kadınların yaşamında edindikleri en önemli rollerden biridir. Bazı kadınlar bu role adapte aşamasında problemler yaşayabilir. Bu problemler hem anneyi hem bebeği hem de çevresini etkilemektedir.

Gebelik fizyolojik bir olay olmasının yanı sıra annede stresin oluşmasına neden olan bir durum olduğu gibi psikolojik sorunlara da yol açmaktadır. Kadının gebe kalma isteği onun gebelik dönemine hazır olduğunu göstermemektedir. Kadınların gebeliği arzulamasının yanında gerek psikolojik gerek fiziksel olarak kendisini gebeliğe hazır hissetmelidir. Fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeyen anneler doğum sonrasında  psikolojik sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu dönem postpartum depresyon dönemi olarak ele alınmaktadır.

Postpartum depresyon döneminde annenin yaşadığı ruhsal durumlar bebeğe de yansımaktadır. Bebeğini beslenme şekli annenin depresyon aşamasında etkili olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda depresif özellik taşıyan annelerin emzirme öz yeterliliklerinin düşük olduğu görülmüştür. ( Arslan, 2006)

Gebelik sonrası dönemde ortaya çıkan farklı klinik görünümdeki ruhsal bozuklukları tanımlamak için postpartum kavra­mı kullanılmaktadır. Gebeliği yeni sonlanmış kadınlarda yaklaşık olarak %10-15 oranında görülmektedir. ( Karamustafalıoğlu, Tomruk, 2000)

Başlangıcı sinsi ilerleyen bir rahatsızlık olduğu için postpartum depresyon, özellikle hafif ve orta şiddette olduğunda fark edilmesi çok zor olabilmektedir. Postpartum depresyon bu şekilde uzun yıllar devam edebilir ve yatışı gerektirecek kadar ilerleyebilir. Bu nedenle erken tanının yeri çok büyüktür. Doğumdan sonra 4 hafta içinde belirtiler ortaya çıkarsa anne PPD açısından değerlendirilebilir. PPD da anne ile bebek arasındaki bağ olumsuz etkilenir. Bu dönemdeki anneler bebek ile bağ kurmakta zorlanırlar ve çoğu zaman kuramazlar.  ( Erdem, Bucaktepe, 2012)

Postpartum depresyonu; zayıf evlilik ve aile ilişkileri, yakın zamanda yaşanılan önemli yaşam olayları, sosyal ilgide eksiklik, menstürasyon problemleri, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, erken doğum ve bebeğin sağlığında oluşan problemler etkili olabilir.

Annenin gebeliğinin problemli geçmesi, fiziksel olarak çok fazla değişiklik yaşaması, gebeliğin planlanmamış olması, gebelik yaşının düşük olması, daha önceden düşük yapma, çocuk bakımına ilişkin yaşanılan kaygı ve stres de postpartum depresyona zemin hazırlayabilmektedir.

Annenin karakterinde var olan sinirlilik, gerginlik, utangaçlık, karamsarlık çekingenlik; daha önce depresyon tanısı almış olma PPD nin ortaya çıkmasında etkilidir. (Erdem, Bez, 2009)

Postpartum ve Emzirme

Gebelik sonrasında anneye düşen en büyük görevlerden birisi bebeğinin beslenmesini sağlamaktır. En sağlıklı şekilde gerçekleştirilen beslenme şekli anne sütüyle beslenmedir. Emzirme anne ve bebek üzerinde fizyolojik ve duygusal olarak çok özel bir yere sahiptir. Emme bebeğin kendini en rahat ve güvende hissettiği andır, çocuğun fizyolojik ve psikolojik sağlığı açısında önemlidir. (Hazar, 2014)

Postpartum depresyon döneminde anne kendi beden ve ruh sağlığına yeterince dikkat edemediği için bebeğini emzirmekte zorlanır bu nedenle bebeğine sağlıklı bir şekilde bakım veremez. (Aksoy, Ünal, 2016)

Doğum sonrasında 4. ve 8. haftalarda depresif belirtileri ortaya çıkan annelerin, emzirmeyi bıraktıkları, emzirmeye yönelik öz yeterliliklerinin daha az olduğu, bebeklerini besleme ve besleme yöntemleri konularında daha fazla sorun yaşadıkları görülmüştür. (Annagür, 2012)

Postpartum döneminde olan kadınların mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekmektedir.