Close

Kurumsal Okul Danışmanlığı

Eğitimin amacı topluma faydalı, verimli, ülkenin bilinçlilik düzeyini yükselten, mutlu, üretken, kolay uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda büyük görev eğitimcilere düşmektedir.

Öğretmenlik, konumu itibari ile bireysel özelliklerin çok fazla iş ortamına yansıdığı bir meslek alanıdır. Birey üzerinde kişisel özellikler ile öğretmen/yönetici kimliğinin uyuşması ulaşılmak istenilen sonuçtur. Böylelikle birey motivasyonel olarak yükselecek ve iş doyumu, verimliliği artacaktır.  Öğretmenlerin ve yöneticilerin ve hatta okul içerisinde görev yapan her bireyin, çok iyi gözlem yapabilen, bireysel farklılıkların farkında olabilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte de destek kurumsal okul danışmanlığından gelmektedir.

Kurumsal okul danışmanlığı sürecinde uygulananlar;

  • Özellikle çocukların gelişim dönemleri, gelişim dönemlerine göre algı ve yetenek düzeylerinin eğitimcilere, yöneticilere ve tüm kurum çalışanlarına aktarılmasına yönelik eğitim çalışmaları,
  • Bireylerin doğuştan getirmiş oldukları mizaç özelliklerinin farkında olmalarını sağlayarak diğerlerine bu yönlerini nasıl aktaracaklarının ve diğer bireylerin mizaç özellikleriyle nasıl başa çıkabileceklerinin yönlendirilmesini amaçlayan eğitim çalışmaları,
  • Tüm okul çalışanlarına ve öğrencilerine yönelik motivasyon, iş gücünü ve verimini arttırma, olumlu/olumsuz bireysel özelliklerinin farkında olma üzerine çalışmalar uygulanmaktadır.

Bu çalışmalarla beraber bireyler daha olumlu ilerleyen bir eğitim süreci içerisinde olacaktır. PsikoFit ailesi olarak kurumsal okul danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bireysel ve kurumsal olarak iki alanında iç içe işlendiği destek çalışmaları uygulanmaktadır.