Close
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

 Kurumsal danışmanlık, Psikofit Psikoterapi departmanı tarafından yürütülen kurumsal danışmanlık alanındaki çalışmalar örgütsel psikoloji şemalarından faydalanarak düzenlenmekte ve yeniden yapılandırma süreçlerini  içermektedir.

İnsan ilişkileri, iletişim yönetimi ve motivasyon üzerine yoğunlaşılmış olan kurumsal programlarda bireysel çalışmalar, vaka çalışması ve süpervizyon hizmeti de vermekteyiz.

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Kurumsal danışmanlık, kurumsal danışman ile danışan arasında kurulan, istekler ve öngörüler doğrultusunda oluşturulan kurumsal seminer, bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığını kapsayan eğitim uygulamasıdır.

Kişilerin ya da kurumların ulaşmak istedikleri hedefler, içeriği danışman ve danışanların işbirliği esasına göre hazırlanan planlar doğrultusunda gerçekleşir.

Performans geliştirme ve her türlü öğretinin kazanılmasında en etkili ve hızlı yöntem olarak görülmektedir.

Kazanılan kurumsal farkındalık yetisiyle çalışanların vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyum sağlanır ve kurumsal hedeflere ulaşım tamamlanır.

Kurumsal Danışmanlık Program Başlangıcı, İşleyişi ve Sonlandırılması

Danışman, sorumlu kişi ve kişiler ile iş birliği yaparak bilgilendirme sonrasında belirlenen hedefleri konu alan stratejik planlama ve programını oluşturur.

Kurumsal Danışmanlık ve Workshoplar

Kurumda çalışan kişilerin iletişim kalitesini arttırmak, iş temposuna yönelik yaşanan stresle baş etme becerileri kazandırmak, kurumsal aidiyet oluşturmak gibi bireysel kazanımların yanı sıra çalışanlar arası ilişkilerin güçlenmesi, kurum ile çalışan arasındaki iletişimin sağlanması, danışmanlığa olan motivasyonun arttırılması için grup öncesi ve sonrası danışmanın yönlendirilmesiyle verilen workshoplar eğitim sürecinde problemlerin açığa çıkarılmasını ve giderilmesini sağlamaktadır.

Kurumunuzun isteği üzerine hoşgörü ve anlayış kazanımına yönelik çalışabileceğimiz alanlar ve bu alanlar yönelik konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

Kurumsal Danışmanlık Kazanım Çalışmaları

 • Kurum içi İletişim
 • Kişiler Arası İletişim
 • Sağduyu farkındalığının oluşturulması
 • İş Farkındalığı
 • Problem Çözme ve Karar verme Teknikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Stresle Baş Etme
 • Öfke Yönetimi
 • Çatışma Çözme
 • Motivasyon Arttırma
 • Beden Dili ve Beden İmajını Doğru Kullanma
 • Takım Çalışması
 • Empati Kazanımı

Kurumsal Danışmanlık Belirlenen Konu Başlıkları

 • Farklı kişilikler ortak bir çalışmada bulunabilir mi?
 • Aynı anda ‘Ben’ ve ‘Biz’ olabilmenin yolları nelerdir?
 • İletişim sorunlarının yol açtığı çatışmalar nasıl çözülür?
 • Takım arkadaşlarıyla pozitif bağ kurmak mümkün mü?
 • Karşılıklı anlayışın bana getirileri neler olabilir?
 • Karşımdaki kişiyi anlamak için neler yapabilirim?
 • Sağduyu kazanımı için nelere sahibim?
 • Kendimi nasıl motive edebilirim?
 • Başkalarının özellikleri ve davranışları beni hangi ölçüde etkiler?
 • Başkalarıyla ilgili nasıl daha olumlu düşünebilirim?
 • Gerçek potansiyelimi ortaya koymamı engelleyen duygularla nasıl baş edebilirim?

Belirlenen konu başlıkları dahilinde oluşturulacak program için istek ve önerilerinizi iletebilir, program oluşumunda ve workshopların düzenlenmesinde ilgilendiğiniz konuları sunabilirsiniz.

Translate »