Close
kurumsal-psikolojik-destek-proğramı

Kurum Çalışanları İçin Psikolojik Destek ve Eğitim Çalışmaları

Kurumsal çalışma ortamlarının sağlıklı ilerleyebilmesi kurum içindeki çalışmaların verimliliğinin göstergesidir. Bireyler ne kadar uyum içinde çalışmalara katılırlarsa çalışmalardan alınacak verimde o oranda artmaktadır. Her çalışma grubu kendi içinde bölümlere ayrılır ve bu alt bölümlerin de kendi içinde getirdiği stres faktörleri vardır.

Birey meşgul olduğu iş ve iş yerinde sağlıklı vakit geçirebiliyorsa eğer hem mesleki hem de özel-sosyal hayat açısından daha verimli olduğu bilinmektedir. Burada bizlere düşen görev ise bireylerin bulundukları ortamda daha iyi ve verimli çalışma ortamlarını onlara aktarmaktır.

Bu süreç hem grup halinde hem de bireysel olarak ilerlemektedir. Aktarılan eğitimlerin konu ve yapısına göre kişi sayılarında değişiklikler yapılmaktadır.

Kurum Çalışanları İçin Psikolojik Destek Hizmeti Neleri Kapsar?

  • Kurum içerisinde var olan eksiklerin tanımlanması ve üzerine hedefler belirlenerek çalışmaların yapılması,
  • Kurumsal destek proğramı içerisinde çalışanların kuruma olan bağlılıklarını arttırma,
  • Bireylerin çalışma ortamları içerisinde daha sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik eğitim, sunum ve uygulamalı çalıştaylar,
  • Grup çalışmalarıyla beraber bireylerin motivasyonlarını nasıl daha yüksek tutabileceklerine dair çalışmalar,
  • İş verimini arttırmak için uygulanabilecek etkinlik aktarımları,
  • İş ve özel yaşam dengesini oluşturmada zorluk yaşayan bireylere yönelik destek çalışmaları,
  • Grup çalışmasının temelleri ve nasıl sağlıklı ilerleyeceğine yönelik eğitimler,
  • İstenilen sonuca ulaşmak amacıyla uygulanan toplu eğitimler,

PsikoFit ailesi olarak kurumsal çalışmalar desteklenmekte ve hem bireysel hem de kurumsal olarak eğitim desteği verilmektedir.