Close

Kurum Çalışanları İçin Psikolojik Destek

Bireylerin çalışma ortamları günlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri, maksimum enerji aktarımının sağlandığı yerlerdir. İş yerleri birçok koşulda bireye olumlu ve olumsuz kazanımlar getirir. Ancak bilinen temel olgu; çalışma ortamlarının kişilik yapısı üzerinde çok geniş etkilere sahip olduğudur.

Birey meşgul olduğu iş ve iş yerinde sağlıklı vakit geçirebiliyorsa eğer hem mesleki hem de özel-sosyal hayat açısından daha verimli olduğu bilinmektedir. Burada bizlere düşen görev ise bireylerin bulundukları ortamda daha iyi ve verimli çalışma ortamlarını onlara aktarmaktır.

Bu süreç hem grup halinde hem de bireysel olarak ilerlemektedir. Aktarılan eğitimlerin konu ve yapısına göre kişi sayılarında değişiklikler yapılmaktadır.

Kurum Çalışanları İçin Psikolojik Destek Hizmeti Neleri Kapsar?

 • Bireylerin çalışma ortamları içerisinde daha sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik eğitim, sunum ve uygulamalı çalıştaylar,
 • İş ve özel yaşam dengesini oluşturmada zorluk yaşayan bireylere yönelik destek çalışmaları,
 • Öznel problemleri olan kişilere bireysel danışmanlık hizmeti;
 • Depresyon ve aşırı stres,
 • Kaygı Bozukluğu,
 • Panik bozukluk,
 • Öfke kontrol bozukluğu,
 • Mobbing gibi travmatik durumlar,
 • Bireysel iletişim sorunları, sosyal fobi,
 • Durumsal olarak değişen psikolojik problemler,
 • Özel ve sosyal hayatta oluşan problemler,
 • Alkol ve zararlı madde kullanımı
 • Bedensel yakınmalar gibi sorunlarda psikolojik destek hizmeti sunmaktadır.

PsikoFit ailesi olarak kurum çalışanları için psikolojik destek hizmet, vermektedir.Aynı zamanda hem bireysel hem de kurumsal olarak eğitim desteği verilmektedir.