Close
Grup Terapisi ile Diyet
Grup Terapisi ile Diyet

GTD (Grup Terapisi ile Diyet)  Yöntemi

Psikoterapi duygu, düşünce ve davranışların, sözel iletişim, etikili ilişki kurma gibi çeşitli çalışmalarla ve yöntemlerle değiştirilmesini, iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Grup psikoterapileri ise bireylerin yaşam içerisinde sıklıkla baş vurduğu ve toplumsal açıdan olumlu sonuçları bulunan bir terapi alt türüdür. Grup psikoterapilerinde beliren ortam insanların içinde yaşadığı toplumun bir minyatürünü oluşturmaktadır. Bu nedenle bireyin özellikle toplumsal olarak yaşadığı sorunları daha net algılaması ve üretilen çözüm yollarını uygularken somut sonuçlar elde etmesi açısından son yıllarda grup terapilerine sıklıkla başvurulmaktadır.

Grup psikoterapileri en az 3 en fazla 20 kişiden oluşmaktadır. Terapi sürecine girilmeden önce danışanlar ile bireysel görüşmeler yapılır ve uygunluklarına göre grup terapisine başlanılmasına karar verilir. Terapiler alanında eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulanır.

Grup terapisi sürecinde danışanlar kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, geliştirme fırsatı bulurlar. Bununla birlikte bireylerin sosyalleşme süreçlerine katkı sağladığı, empati kurma, kabul ve hoşgörü duygularını geliştirdiği, farkındalık ve iç görülerindeki artış üzerinde etkili olduğu gözlenen faydalarındandır. Grup terapisinin en önemli avantajlarından biri ise bireylerinin sadece terapistten değil diğer üyelerden de geri bildirim alıyor olmasıdır.

Grup terapilerinde birçok konu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de beslenmedir. Yeme bozulukları ve ruhsal sorunlar arasında bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Sağlıklı bir kilo alma veya vermenin gerçekleşebilmesi için bazı davranış ve düşüncelerinde yeniden şekillenmesi gerekmektedir.

Grup Terapisi ile Diyet (GTD) Yöntemi birey yeme bozukluğunun sebebini daha kolay keşfedebilecektir. Aynı sorunu yaşayan farklı kişilerle bir arada olmak iç görüsünün gelişmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca diğerlerinin bu süreci nasıl devam ettirdiklerini gözlemlemek, bireyin kendi beslenme süreci için de motivasyonel kaynak sağlayacaktır.

Grup Terapisiyle Diyet, yeme bozuklukları grup terapisinden farklı olarak geliştirilmiş olup, obeziteyi psikolojik bir rahatsızlık olarak ele almaktadır.

Hem psikoterapi hem de beslenme düzenin sağlanması paralel ilerleyeceği için birey ruhsal ve bedensel olarak tam bir yeniden yapılanma sürecine girecektir.

Psikofit Beslenme Diyet ve Psikoterapi Merkezinde Türkiye’de İlk ve Tek Grup Terapisiyle Diyet (GTD)  6-12 kişilik gruplarla ortalama 2 saat haftada 1 olara uygulanmaktadır.