Close

FİLİAL TERAPİ NEDİR?

Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır.  Hem normal gelişim gösteren, hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar ile kullanılır.

Bu terapötik model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve başa çıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan kısa dönemli bir terapi programı olarak tanımlanabilir. Terapi sürecinde anne babalar terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar.

Filial terapi hem önleyici, hem de tedavi edici bir yaklaşımdır. Filial terapiyle çocuğunuzun bir sorunu varsa, bu sorunlu davranışı azalacak, herhangi bir sorunu olmasa bile birçok beceriyi kazanma fırsatı bulacak ve en önemlisi sizinle güçlü bir bağ geliştirecektir. Anne baba olarak çocuğunuzun davranış problemleri varsa bu sorunları azaltmaya yardım edebileceksiniz.
Özel oyun seanslarına anne babalar ve tüm bakım verenler katılırlar. Filial terapinin işbirliği içeren özelliği çocuğun duygusal gelişim sürecinde çok etkilidir.

mersin-filial-terapi
mersin-filial-terapi

TERAPİ AMAÇLARI VE KAZANIMLAR

 • Sürece aile ve çocuğun beraber katılması etkileşimi arttırır.
 • Terapist empati, kabul etme, modelleme, pekiştirme ve yeniden çerçeveleme becerileri kullanarak ebeveynlerin çocuklarını ve kendilerini daha iyi anlama ve ifade etmelerini sağlar.
 • Anne baba ve terapist arasındaki kabul edici, olumlu, destekleyici, beceri odaklı, güven verici ve samimi bir ilişki direnci azaltır ve anne babanın öğrenmeye ve değişime açık olmasını sağlar.
 • Aile üyeleri arasındaki duygusal bağları güçlendirmeyi sağlar.
 • Yönlendirilmemiş oyun görüşmeleri çocuğun kendi duygularını ve ihtiyaçlarını keşfetmelerini sağlar, sorun çözme becerilerini geliştirir ve anne ve babasına duyduğu güveni artırır.
filial-terapi
filial-terapi

TERAPİNİN ÇOCUK VE AİLEDE YARATACAĞI ETKİLER

Çocuk;

 • Güncel sorunlarını hayali oyunlarla canlandırarak çözüm bulmaya yarayan çocuk beraberinde anne ve babasının da sürece dahil olduğunu gördüğünde kendisini anne ve babaya karşı duygusal açıdan daha yakın hisseder.
 • Özdenetimini geliştirmeye çalışır.
 • Özgüveninde artış meydana gelir.
 • Güvenli ve kabul edici terapi ortamında sorun çözme becerileri gelişir.
 • Duygularını, düşüncelerini daha iyi anlamlandırır.

Anne ve baba;

 • Sürece dahil olarak çocukları ile duygusal bağlarını güçlendirirler.
 • Çocuklarını duygusal ve düşünsel anlamda daha iyi tanırlar.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • Çocukları ile kurdukları ilişkilerde denge ve sürekliliği sağlamayı, empatik olma ve uygun şekilde sınır çizmeyi öğrenirler.

Mersin filial terapi alanında uzman çocuk psikoloğumuz tarafından uygulanmaktadır.

Translate »