Close
ergen-terapisiJpeg

ERGEN TERAPİSİ

ERGEN TERAPİSİ NEDİR?

Kişi çocukluk evresinden ergenliğe geçişte bir çok keşifle beraber yetişkinliğinde yaşayacağı zorluklara ve kolaylıklara da yatırım yapmaktadır. Bu nedenle duygusal ve fiziksel olarak en hassas dönemimiz olan ergenlik evresinde edilen müdahale kişinin terapi desteği alması hayatındaki karşılaşacağı tüm durumlara hazırlık ve ileride oluşabilecek problemlerin başlangıç noktasını kontrol altına almak denilebilir.

Ergenlik döneminde kişinin kendi isteğiyle gelmesinin çok görülmediği ve ebeveyn denetimiyle desteğe başvurduğu görülmektedir.

Ergenlik dönemindeki problemler öngörü sahibi ebeveynler tarafından dikkat edilir ve ergenin farkındalığa ulaşmadığı bu dönemde aile ilgisi ve desteği psikoterapi için çok fazla fayda sağlamaktadır. Bu durumlarda ergenin direnciyle karşılaşabilir ve psikoterapiye karşıt duygular geliştirilebilir.

Ortak çalışmalar sağlanarak kişi kazanıma açık hale getirilir.

Ergenlik dönemi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Akran ilişkilerinin etkilerinin çok fazla görüldüğü döneme duygusal ve hormanol yükselişler eşlik eder.

Ergen üzüntü, mutluluk, öfke gibi tüm duyguları yoğun yaşar ve duygusal iniş çıkışlar bireyi fazlasıyla yormaktadır. Kendisiyle ilgili farkındalığı gelişmekte olan birey en çok aile içi çatışmalar yaşamakta ve en sık dile getirilen şikayetlerin ebeveynlere kızgınlık olduğu görülmektedir.

Terapide aile de aktif şekilde katılım sağlar ve çocuk ebeveyn arasındaki iletişim kuvvetlendirilir. Çevreye çok açık ve duyarlı olan ergen, arkadaş ilişkilerine sıkı sıkıya bağlıyken oluşan ya da oluşabilecek herhangi çevresel problem karşısında büyük hayal kırıklıkları ve yalnızlık duygularına kapılır. Çevresel uyaranlara karşı gelişen aşırı dikkat fiziksel değişimler karşısında da oldukça belirgindir.

Ergen vücudundaki gelişmeleri çok sık takip eder ve akranlarıyla kıyaslama davranışını çoğu kez yineler.

Tüm gelişmelerin yanı sıra gelecek kaygısı rakipleriyle olan başarı yarışları gibi bir çok faktörün dahil olduğu dönemde ergen yaşadığı çatışmaları çözmekte yetersiz kalır ve uzman tarafından aldığı psikoterapi desteğiyle kontrol sağlaması durumunda kaygılarını hafifleterek ergenlik dönemini hafif şekilde atlatmaktadır.

Çocuk ve ergen terapilerinde en çok dikkat edilen durumun oluşmuş ya da oluşabilecek tüm problemlerin daha sonraki yaşlarda ruhsal sağlığını tehlikeye atacak durumlar yaşanmasını engellemek ve sağlıklı şekilde ileri ki yaşlara geçebilmesini sağlamaktır.

Bunun yanı sıra ergenlik döneminde oluştuğu görülen kötü yaşam koşulları, travma ya da ruhsal bozukluklar kişinin aynı süreci çok daha zor ve yoğun yaşamasına bu nedenle ergenlik döneminde terapi desteği alması gerektiğini göstermektedir.

Çocukluk döneminde yaşanan fiksasyonlar, oedipus kompleksinde görülen gelişmelerin belirtilerine ergenlik döneminde rastlanmaktadır. Bu nedenle aile ile kurulan bağ tipi, cinsel yönelim gibi durumların kontrol altına alınması gereken dönem de yine ergenlik dönemine rastlamaktadır.

Ergenlik döneminde görülen problemler:

 • Aile içi çatışmalar
 • Aile içi şiddet, boşanma, kayıp
 • Travmalar
 • Cinsel istismar, Fiziksel istismar
 • Özgüven problemleri
 • İletişim problemleri
 • Sınav kaygısı ve başarısızlık
 • Çocukluk dönemi gelişim problemleri
 • Yeme bozuklukları(Anoreksia Nevroza, Blumia v.b.)
 • Kötü akran ilişkileri
 • Dikkat dağınıklığı
 • Cinsel kimlik karmaşası
 • Fiziksel gelişim problemleri