Close
Çocuk Terapisi
Çocuk Terapisi

ÇOCUK TERAPİSİ

   Mersin çocuk terapisi ;çocukların gelişim dönemlerinde yaşadıkları ve çoğunlukla ifade edebilme güçlüğü çektiklerinden dolayı çevreye farklı belirtilerle yansıyan duygusal ve davranışsal güçlüklerin çözümü için kullanılan metot ve teknikleri kapsar.
Çocuklar psikolojik güçlükleri fark edebilme ve ifade edebilme konusunda yetersiz olabilirler.

Ebeveynleri tarafından da farklı tepkilerinin sebebinin psikolojik olduğunun fark edilmesi zordur. Bu durum çocuk ve ailesi arasında bazı sıkıntılar oluşturabilir.
Çocuğa dışarıdan objektif şekilde yaklaşılarak duygusal ve davranışsal güçlüklerinin çözümü için çocuk terapisi en etkili terapi yöntemlerindendir.

ÇOCUK TERAPİSİNİN İÇERİĞİ

Çocuk terapisinde duyguları ve problemleri anlamak için karşılıklı konuşma yöntemi ve oyun terapisi kullanılmaktadır.
Kartlar, kuklalar, çizimler ve kum terapisi çocuk terapisini destekleyici unsurlardır.

ÇOCUK TERAPİSİNDE AMAÇLAR

Çocuk ve ailenin yaşadığı stres ve sıkıntılar ile çocuğun yaşadığı davranışsal ve duygusal problemlerle başa çıkmayı sağlamak.

Özgüven kazanmasına yardımcı olmak. Aile ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek yaşadığı çatışmaları sonlandırmasını sağlamak.

Travma sebeplerini irdeleyerek neden oluştuğunun tespiti ile çocukluk travmalarının yetişkinliğe taşınmasının önüne geçmek.

Çocuk terapisinde duygusal destek verilen çocuklar güncel problemleri anlayarak ve eski problemlerine yeni çözümler üretebilmektedir.